Persian Call for Paper

گردهماییِ    شعر فارسی پس از انقلاب: جریان ها و بحران ها

  زمان         ۲۳ و ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی

 مکان         مرکز مطالعات فرهنگی ایران، دانشکده زبانهای مدرن دانشگاه سنت اندروز

بررسی آثار منتشر شده، مقاله های ارائه شده در کنفرانس‌ها و سخنرانی های استادان و پژوهشگران دانشگاههای انگلیسی زبان در حوزه ادبیات فارسی نشان دهندۀ یک نوع خلاء اطلاعاتی درباره شعر فارسی پس از انقلاب و بویژه  شعر دو دهۀ اخیر است. این کمبود هم در کمیت است و هم در کیفیت، یعنی اینکه تعداد کسانی که به شعر معاصر پرداخته اند بسیار کم است و دیگر اینکه حتی آنان که به شعر پس از انقلاب پرداخته اند از پرداختن به کار برخی شاعران و جریانهای شعری تأثیرگذار پرهیز می کنند. این امر می تواند ناشی از عدم دسترسی یا سلیقۀ شعری ناشی از تمایلات ذهنی دوره ای باشد. بسیاری از پژوهشگران خارج از کشور تنها به  آثار شاعران مشهور و جریانهای شعری جا افتاده دسترسی دارند و به خاطر نبود بحثهای عمومی و دانشگاهی مستقل و فراگیر در داخل ایران پی گیری و یافتن آثار برجسته معاصر برای آنها دشوار است. این مشکل به خاطر نقش سلیقه در ارتباط برقرار کردن با شعر دو چندان می شود. اگر سلیقۀ یک فرد تنها در تماس با جریانهای جا افتاده شکل گرفته باشد دریافت و درک زیبایی بیانی و ویژگیهای برجستۀ انواع شعری به حاشیه رانده شده، حتی آنهایی که تأثیر فراوان بر شعر امروز گذاشته اند بسیار دشوار می شود. در نتیجه، پژوهشگران خارج از ایران به طور معمول بیشتر از جریانهای شعری ای استقبال می کنند که دنباله رو شاعران برجستۀ نوگرای دهه های چهل و پنجاه شمسی هستند. با در نظر گرفتن اینکه به خاطر محدودیتهای موجود، اشعار بسیاری از شاعران به حاشیه رانده شده در داخل ایران هم بررسی نمی شوند، این عدم توجه کمبود شدیدی را در این زمینۀ پژوهشی بوجود آورده که تنها با ایجاد یک فضای بحث و تبادل نظر پژوهشی در خارج از ایران می توان تا حدودی آن را رفع کرد

به همین منظور و در راستای برنامه های مطالعات فرهنگ معاصر گروه فارسی در دانشگاه سنت اندروز بر آنیم که گردهمایی ویژه ای برای بررسی جریانها و بحرانهای شعر معاصر (۱۳۵۷ تا امروز) برگزار کنیم. در این میان مشکلات و محدودیت هایی که در سفارت بریتانیا برای سفر به این کشور از ایران وجود دارد مانع از این میشود که بتوان ماجرای شعر پس از انقلاب، بویژه شعر دو دهۀ اخیر، را از زبان فعالان و پژوهشگران این حوزه بشنویم.  برای پرهیز از اینگونه مشکلات و امکان انتشار ویدویی  سخنرانی ها، تصمیم داریم که گردهمایی را به صورت مجموعه ای از مقالات ویدیویی و حضوری اجرا کنیم

گردهمایی در روزهای  ۱۳ و ۱۴ ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ و۲۴ اسفند سال ۱۳۹۵ خورشیدی) در دو بخش مقالات انگلیسی و فارسی به موضوع «شعر فارسی پس از انقلاب: جریان ها و بحران ها» می پردازد. علاقمندان به شرکت در گردهمایی میتوانند تا تاریخ نهم ژانویۀ سال جاری ( بیستم دی ماه ۱۳۹۵ خورشیدی) چکیدۀ ۲۵۰ کلمه ای مقالات خود را به آدرس ایمیل مدیر گردهمایی، دکتر سعید طلاجوی ([email protected]) ارسال نمایند. پس از تایید چکیده توسط داوران، شرکت کنندگان مطالب خود را برای ارائه در ۲۰ دقیقه آماده کرده و پس از گردهمایی  نسخۀ ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه ای مقاله را پیش از ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برای بررسی و انتشار در اختیار برگزارکنندگان قرار می دهند. آثار نهایی در شماره های ویژه نشریات معتبر پژوهشی منتشر خواهند شد و این خود گام بعدی در راه انتشار این مطالب در میان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان خواهد بود

موضوعات پیشنهادی عبارتند از

-جریان شناسی شعر دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ . یا ۹۰ با مطالعه موردی روی شاعران برجسته دهه های مذکور

-آثار مهم و جریان ساز در شعر پس ازانقلاب

-مناسبات شعر و فضای سیاسی در بزنگاه های مختلف پس از انقلاب

-وضعیت نقد و ترجمه شعر در چهار دهۀ اخیر

-شعر و اجراهای چند رسانه ای

-شعر سنتی، نو و پسانوگرا

-جایزه ها، گزینش شاهکارها و شاعران برجسته

-تدریس و تحقیق شعر معاصر (پس از انقلاب) در دانشگاههای ایران

-آینده شعر فارسی

-محفلهای شعری و خصوصی تر شدن شعر

-بحران مخاطب در سه دهه اخیر

-شعر جنگ و شعر ضد جنگ

-شعر شهرستان ها

-مشکلات انتشار و شعر زیرزمینی

121 Buchanan Building
University of St Andrews
Union Street, St Andrews,
Fife, United Kingdom, KY16 9PH
Tel: +44 (0)1334-463563
Dr. Saeed Talajooy: [email protected] (ABSTRACTS)
Farshad Sonboldel:  [email protected] (INQUIRIES)